X400 – Přípravek pro obnovu systémů ústředního topení

  • .Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. Q400 – Čisticí směs na kaly a usazeniny.

Vlastnosti a výhody

  • Účinně odstraňuje kal z radiátorů
  • Pomáhá obnovit cirkulaci systému
  • Obnovuje činnost systému
  • Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • Snadná manipulace
  • Neutrální pH – není zapotřebí žádný neutralizační postup
  • Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001


Aplikace

Přípravek X400 byl vytvořen pro účinné čistění stávajících systémů ústředního vytápění, ve kterých je usazeno značné množství kalů.

Přípravek Sentinel X400 disperguje staré nánosy kalů. Je ideální při instalaci nového kotle/ohřívače do stávajícího systému, také v případě, že se na radiátorech vyskytují chladná místa, nebo je systém částečně ucpaný z důvodu usazování kalu.

Receptura přípravku Sentinel X400 je na nekyselinové bázi, a lze jej proto použít u všech typů nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují hlíníkové části.


Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X400 by měl aplikován v poměru 1% k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vodu v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Při čistění stávajícího systému by měl přípravek Sentinel X400 cirkulovat, pokud možno při běžné provozní teplotě v systému se všemu ventily otevřenými.

Doporučená doba působení přípravku Sentinel X400 v systému je 4 týdny.

Před opětovným naplněním systém vypláchněte, a poté jej ošetřete inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrzání Sentinel X500.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnící okruh nebo jiný přístupový bod.


Fyzikální vlastnosti

Vzhled
žlutá až hnědá tekutina
Zápach
mírný
pH
7 (přibližně)
Hustota při 20 °C
1,02 g/cm3
Bod mrazu
-1 °C

 

Balení

  • 1 l láhev
  • 20 l kanystr


Bezpečnostní opatření

Informace uvedené v produktovém listě splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.