X800 – Čisticí prostředek na rez a vodní kámen

  • Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. Q800 – Čisticí směs na rez a vodní kámen.

Vlastnosti a výhody

  • Speciálně vyvinutý pro použití spolu se zařízením na vyplachování systémů
  • Odstraňuje usazeniny vodního kamene a koroze
  • Obnovuje cirkulaci a účinnost systému
  • Vysoce účinný v horkém či studeném stavu
  • Není potřeba žádný neutralizační postup
  • Netoxické a biologicky rozložitelné
  • Bezpečná a snadná manipulace


Aplikace

Přípravek Sentinel X800 Jetflo je vysoce aktivní čisticí prostředek používaný v systémech ústředního vytápění. Je speciálně navržený k používání spolu se zařízením na vyplachování systémů a odstraňuje problematické usazeniny na bází vápníku a oxidu železa v tepelných výměnících, radiátorech a potrubích. Díky jedinečnému složení funguje přípravek Sentinel X800 Jetflo jako penetrační dispergátor při neutrálním pH. Systémy se tak nemusí čistit pomocí kyseliny, s jejímž použitím bývají spojené problémy. Receptura navíc obsahuje prostředky, které chrání před korozí kovů. Přípravek Sentinel X800 Jetflo je vhodný k použití se všemi běžně používanými kovy a slitinami včetně hliníku.


Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X800 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. U silně zanesených systémů se doporučuje vyšší koncentrace přípravku, např. 2 litry přípravku Sentinel X800 Jetflo u běžného systému. Přípravek Sentinel X800 Jetflo však neuvolní zcela zanesené/ucpané potrubí.

Pro rychlejší a účinnější čištění stávajících systémů se doporučuje přípravek Sentinel X800 Jetflo používat spolu se zařízením na tlakové vyplachování. V případě tlakového vyplachování se přípravek Sentinel X800 Jetflo aplikuje pomocí zařízení na vyplachování systémů (viz pokyny výrobce zařízení). Alternativně lze přípravek Sentinel X800 Jetflo nechat cirkulovat, pokud možno při běžné provozní teplotě, v systému se všemi ventily otevřenými a čerpadlem nastaveným na maximální výkon po dobu minimálně jedné hodiny. Doporučujeme přípravek X800 Jetflo ponechat 2 až 4 týdny v systému za běžného provozu. Chemikálii dávkujte následujícím způsobem: Tlakové vyplachování: Viz pokyny výrobce zařízení

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte produkt skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod. Po vyčištění by měl být systém vypuštěn a proplachován, dokud z něj nevytéká čistá voda. Systém po jeho doplnění ošetřete pomocí inhibitoru Sentinel X100 nebo pomocí inhibovaného prostředku proti zamrzání Sentinel X500.


Fyzikální vlastnosti

Vzhled
béžová disperze
Zápach
mírný
pH
6,5 (přibližně)
Hustota při 20 °C
1,15 g/cm3
Bod mrazu
-4°C

 

Balení

  • 1 l láhev


Bezpečnostní opatření

Informace uvedené v produktovém listu splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.