Soli karboxylových kyselin

Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které ve své molekule obsahují karboxylovou skupinu COOH, která je kombinací karbonylové skupiny ketonů C=O a hydroxylové skupiny alkoholů –OH.

Karboxylové kyseliny mají schopnost neutralizace za vzniku vody a soli karboxylové kyseliny. Připravují se tedy nejčastěji reakcí karboxylové kyseliny s hydroxidy, popř. uhličitanem, kdy je kyselý vodík karboxylové skupiny nahrazen kationtem kovu nebo kationtem amonným. Jde o zvratnou reakcí, neboť na sůl působí vzniklá voda.

Řada solí karboxylových kyselin našla své praktické uplatnění. Mezi nejvýznamnější patří octan hlinitý (CH3COO)3Al, se kterým se můžeme setkat při přípravě obkladů ve zdravotnictví. Benzoan sodný C6H5COONa je významným konzervačním prostředkem. Sodné a draselné soli karboxylových kyselin jsou využity v oblasti výroby mýdel, palmitan sodný CH3(CH2)14COONa či stearan sodný CH3(CH2)16COONa.

Pro jejich nízkou viskozitu při nízkých teplotách jsou používány při výrobě nemrznoucích směsí do systémů chlazení. Jde však o kapaliny, které nesou vysoké riziko koroze. Smí se používat pouze v uzavřených systémech dosahující maximální teploty +35°C. Manipulace s nimi je obtížná a servis systémů velmi omezený.

Mezi nejvýznamnější směsi karboxylových kyselin v této oblasti průmyslového využití je mravenčan draselný a octan draselný.