Supaflush 30 – čistící jednotka

Přenosná čistící jednotka SUPAFLUSH 30 (dále jen SUPA30) slouží zejména k odstraňování usazenin a jiných nečistot v topných nebo chladicích systémech.

Vlastnosti

 • vybavena přepínačem směru proudění (POWERFLUX) umožňující přepínáním směru proudění a tím zvyšovat účinnost použitých přípravků,
 • vyrobena z materiálů s vysokou chemickou odolností,
 • odolná pro chemické přípravky na bázi kyselin.

Technické údaje čistící jednotky

Objem jednotky 30 litrů
Maximální rychlost proudění 5.400 l/hod
Maximální pracovní teplota 55 °C
Maximální pracovní tlak 2 bar
Rozměry 45 x 30 x 58 cm
Hmotnost 13 kg
Odolnost IP54

Balení obsahuje

 • 1 ks vysokotlaká jednotka Supa 30,
 • 1 ks obal na hadice a příslušenství,
 • 2 ks hadice 3 m, ¾, hadicové spony,
 • 1 ks trychtýř na plnění zásobníku,
 • 1 ks příslušenství (spojky, plast připojení hadic).

Příprava zařízení k provozu

Během použití by měla být jednotka SUPA30 umístěna v místnosti se snadným přístupem k připojení vody a k odpadu. Efektivita čisticího procesu je výrazně vyšší, pokud je k SUPA30 připojen odkalovací magnetický mechanický filtr. Při použití filtru dochází během čištění současně k separaci odstraněných nečistot. Tím je zamezeno jejich neustálé cirkulaci v systému a čisticí proces se výrazně zkracuje.

Instalace

Jednotku SUPA30 lze použít pro napuštění systému vodou:

 1. Připojte napájecí kabel do sítě.
 2. Připojte hadice na výstupní a zpětný konektor SUPA30, které jsou umístěny ve středu řídícího panelu.
 3. Připojte hadice na vstupní a výstupní ventily systému, který má být vyčištěn, nebo použijte volitelné příslušenství C-adaptér.
 4. Připojte hadici na konektor pro přívod vody v dolní části řídícího panelu a druhý konec hadice připojte na pitnou vodu.
 5. Otevřete vstupní a výstupní ventily čištěného systému.
 6. Nastavte oba směrové ventily do polohy „recirculate“.
 7. Naplňte zásobník SUPA30 vodou alespoň po značku MIN a nechte vodu dále natékat do jednotky.
 8. Uveďte jednotku do provozu.
 9. Nyní je voda z jednotky čerpána do systému. Zajistěte, aby rychlost přívodu vody do jednotky byla stejná, jako je čerpání vody do systému.
 10. Napouštění provádějte tak dlouho, dokud se voda nepoteče zpáteční hadicí ze systému do SUPA 30.
 11. Po dosažení stavu, kdy se voda poteče zpáteční hadicí ze systému do SUPA30, uzavřete přívod čisté vody do SUPA30.
 12. Systém odvzdušněte a dopusťte vodou.
 13. Nyní je systém naplněn a připraven pro další činnost.

Řídící panel

Popis konektorů

 1. V dolní části je konektor pro přímé připojení čisté vody.
 2. Ve střední části je výstupní (FLOW) a zpětný (RETURN) konektor pro připojení SUPA30 k čištěnému systému.
 3. V horní části je konektor pro připojení odpadní hadice (OVERFLOW).
 4. Na bocích jsou dva směrové ventily s popisy jejich pozice – viz dále vypouštění a výměna znečištěné vody.
 5. Při zapojování hadic se řiďte popisy na řídícím panelu.
 6. Součástí dodávky je několik redukcí pro jednodušší připojení jednotky k systému.

Směrové ventily

 • Po stranách řídícího panelu jsou směrové ventily sloužící k řízení směru toku vody.
 • Tyto ventily mohou být ve třech polohách:
  • DUMP (vypuštění) – pozice směrem nahoru
  • CLOSED (uzavřen) – vodorovná pozice
  • RECIRCULATE (cirkulace) – pozice směrem dolů

Čištění systému

 1. Zkontrolujte, že čištěný systém je naplněn vodou a je odvzdušněn. Pokud ne, lze pro napuštění systému použít SUPA 30 – viz níže napouštění systému.
 2. Připojte hadice na výstupní a zpětný konektor SUPA30, které jsou umístěny ve středu řídícího panelu.
 3. Připojte hadice na vstupní a výstupní ventily systému, který má být vyčištěn, nebo použijte volitelné příslušenství C-adaptér.
 4. Naplňte zásobník SUPA30 vodou alespoň po značku MIN.
 5. Nastavte směrové ventily do pozice „recirculate“.
 6. Otevřete vstupní a výstupní ventily čištěného systému.
 7. Připojte napájecí kabel do sítě. Zapněte hlavní vypínač – vysokotlaká čistící jednotka se zapne a dosáhne pracovního tlaku v okruhu.
 8. Postupně přidávejte do zásobníků SUPA30 čistící přípravek, až dosáhnete požadované koncentrace. Koncentrace se může lišit dle použitého chemického přípravku.
 9. Zhruba každých 10–30 minut měňte směr proudění čisticí kapaliny. Vypněte hlavní vypínač SUPA30, přepínačem směru proudění změňte směr proudění kapaliny.
 10. Zapněte hlavní vypínač.
 11. Po ukončení čištění vypněte SUPA30 a odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
 12. Uzavřete vstupní a výstupní ventily čištěného systému, ke kterým jsou připojeny hadice od SUPA30. Odpojte hadice SUPA30 od čištěného systému.
 13. Zamezte při odpojení hadic SUPA30 vstupního a výstupního ventilu systému úniku kapaliny a potřísnění okolí.
 14. Vylejte směs z SUPA30. Jednotku SUPA30 včetně všech použitých komponent řádně propláchněte, vyčistěte a umyjte od zbytků použitých chemických látek.

Pozor! Během čištění nechte povolený šroub odvzdušňovacího otvoru, aby mohly unikat nežádoucí plyny, které mohou vznikat v průběhu čisticího procesu.

Výměna znečistěné vody

SUPA 30 umožňuje znečistěnou vod ze systému vypustit či ji částečně obměnit. Pro tuto funkci je nutné směrový ventil na straně části hadice, kterou se vrací voda ze systému, nastavit z pozice „recirculate“ do pozice „dump“. Tímto dojde k tomu, voda ze systému se nebude vracet zpět do nádoby, ale bude se vypouštět. Pro správnou funkčnost výměny je současně s vypouštěním znečištěné vody nutné zajistit dostatečný přítok čisté vody do Supa 30 – dále viz Nahrazení/výměna znečištěné vody.

 1. Vypněte SUPA30
 2. Připojte hadici na konektor „overflow“ v horní části řídícího panelu a konec hadice dejte do odpadní jímky
 3. Připojte hadici pro připojení čisté vody na konektor v dolní části SUPA30 a hadici napojte na přívod čisté vody.
 4. Směrový ventil na straně, kterou se vrací voda ze systému, přesuňte z pozice „recirculate“ do pozice „dump“. POZOR: jeden z ventilů je v pozici „dump“, druhý ventil je v pozici „recirculate“. Pokud budou oba dva ventily v pozici „dump“, vypouštění nebude fungovat.
 5. Otevřete přívod čisté vody do SUPA30.
 6. Uveďte jednotku do provozu.

Nyní by měla ze systému odtékat do odpadu znečištěná vody a současně do jednotky přitékat čistá voda, která se napouští do systému. Tím dochází k výměně vody do systému. Po vypuštění požadovaného množství znečistěné vody se uvedou ventily do původní polohy a lze opět zahájit cirkulaci vody.

Upozornění

 • Před zapnutím naplňte SUPA30 kapalinou nad značku MIN.
 • SUPA30 nesmí pracovat na sucho!
 • SUPA30 nenechávejte v provozu bez dozoru.
 • Při práci používejte ochranné pracovní prostředky, nejezte, nepoužívejte otevřený oheň a zajistěte dostatečné větrání.
 • Při použití chemických přípravků se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití pro tyto přípravky a dodržujte bezpečnostní pokyny k těmto výrobkům.
 • Jako čisticí prostředky se používají schválené výrobky společnosti AV EQUEN s.r.o.
 • Používání jiných přípravků může mít negativní vliv na životnost čerpadla a poskytované záruky.
 • V případě použití chemického přípravku se před začátkem čistícího procesu ujistěte, že použitý čistící přípravek nemůže poškodit čištěné komponenty.

Záruční podmínky

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v délce 12 měsíců od prodeje.
 2. Při uplatňování záruky předložte doklad o zakoupení výrobku.
 3. Záruka se nevztahuje:
  • na závady způsobené vnějšími vlivy,
  • nevhodnými provozními podmínkami,
  • používáním výrobku v rozporu s jeho určením,
  • na vady v důsledku mechanického poškození nesprávnou obsluhou nebo nevhodným skladováním,
  • pokud byl použit nevhodný nebo nedoporučený čistící přípravek,
  • byla používána nadměrná koncentrace čistících přípravků,
  • po ukončení čistícího procesu nedošlo řádnému vyčistění výrobku od chemických přípravků.