T 2000 – Odměrný tubus pro měření znečištění vody

Odměrný válec pro měření znečištění vody

Testování zákalu, rozpuštěných a nerozpuštěných látek.


Návod k použití
Důležité: Vždy testujte v dobře osvětlené místnosti. Nedržte nádobu, pokud měříte, protože to má vliv na množství světla vstupujícího do nádoby.

Obsah balení
• testovací dóza,
• srovnávací terčík.

Návod k použití
1. Testovanou vodu nechte v systému cirkulovat min. 15 min.
2. Odeberte vzorek topné vody, před samotným testem promíchejte, aby se zabránilo usazení pevných částic.
3. Umístěte srovnávací terčík na vodorovnou podložku.
4. Dózu naplňte testovanou vodou po hladinu A.
5. Pohledem shora na dno zkontrolujte, zdali jsou vidět proužky srovnávacího terčíku.
6. Pro určení míry znečistění postupujte podle následujících doporučení.