T 2000 – Odměrný válec pro měření znečištění vody

Testování zákalu, rozpuštěných a nerozpuštěných látek.


Návod k použití:

Důležité: Vždy testujte v dobře osvětlené místnosti. Nedržte nádobu, pokud měříte, protože to má vliv na množství světla vstupujícího do nádoby.

  1. Testovanou vodu nechte v systému cirkulovat min. 15 min.
  2. Odeberte vzorek topné vody, před samotným testem promíchejte, aby se zabránilo usazení pevných částic.
  3. Dózu naplňte testovanou vodou po hladinu A.
  4. Pohledem shora na dno zkontrolujte, zdali jsou vidět proužky srovnávacího terčíku.
  5. Pro určení míry znečistění postupujte podle následujících doporučení.