Tester bakterií A

Lopatkový tester bakterií slouží ke stanovení kontaminace systému bakteriemi, kvasinkami a plísněmi.

Je vhodný pro semi-kvantitavní screening.

Postup:

  1. Sejměte víčko lahvičky na vzorek, aniž byste se dotkli gelu.
  2. Ponořte pásek do vody, která má být testována, cca na deset sekund.
  3. Tester vraťte do lahvičky a označte štítkem.
  4. Uskladněte pásek s lahvičkou ve svislé poloze. Inkubace testerů:
  5. Aniž byste otevřeli vzorek, porovnejte hustotu kolonií na pásku.

    Hustota bakteriálních kolonií (aerobní bakterie – žlutá strana)
    Hustota kolonií kvasinek a plísní (červená strana)

Po celou dobu v systému by měla být bakteriální úroveň menší než 10³ cfu/ml.

Skladování ponorných pásků:

Skladujte na chladném a suchém místě (optimální 15°C). Spotřebujte do data expirace uvedeného na obalu. Nepoužívejte pásky v případě, že tam jsou nějaké známky růstu před otevřením. Pásky jsou stále k použití, pokud je povrch hladký. Na dně zkumavky se může shromažďovat malé množství kapaliny. Tato kapalina je kondenzát a nemá vliv na funkčnost pásku.

Likvidace ponorných pásků:

Použité pásky by měly být spáleny nebo dezinfikovány několik hodin před likvidací.