Ultima BD – Magnetický separační filtr

Filtr Ultima BD je kompaktní separační magnetický filtr s vestaveným uzavíracím ventilem určený pro ochranu oběhových čerpadel  výměníků kotlů před nečistotami z topných systémů. Filtr Ultima BD je určen k zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Technické parametry:

Magnet
neodymový, 11 000 Gaus
Filtrační vložka
nerezová, 100 mikronů
Velikost připojení
vnitřní ¾“
Průtok
5,7 m3/hod
Max. pracovní teplota
90 °C
Max. provozní tlak
25 bar
Instalace
horizontálně, vertikálně
Barva
nikl/mosaz, transparent červená

 

Rozměry filtru:

A  …  50 mm
B  …  210 mm

Tlakové ztráty:

Průtok (m3/hod) 1 1,5 2 2,5 3
Tlaková ztráta (kPa) 2,5 6 11 17 24

Instalace filtru:

Filtr je primárně určen k instalaci na zpáteční potrubí před zdroj tepla pro jeho ochranu před nečistotami. Filtr lze namontovat na topný systém ve dvou polohách – viz obrázková příloha.

Čištění filtru:

Perioda pro vyčištění filtru se bude lišit systém od systému, bude záležet zejména na míře jeho znečištění a na provozních podmínkách. Pozn. – důležité je, aby byl filtr nainstalovaný na novém topném systému před jeho prvotním spuštěním do provozu, a to z důvodu, aby veškeré nečistoty vzniklé při montáži systému a nečistoty vzniklé při výrobě jednotlivých komponent systému skončily ve filtru a ne ve výměníku zdroje tepla nebo v oběhovém čerpadle.

Postup pro vyčištění filtru:

  1. uzavřete kulový ventil na vstupu a výstupu filtru
  2. vypusťte z filtru vodu otevřením ventilu na spodní straně filtru
  3. vytočte spodní ventil z filtru, na ventilu je uchycen magnet, magnet očistěte od usazených nečistot
  4. povolte matici spojující tělo a hlavu filtru
  5. vytáhněte z filtru vložku a vyčistěte jí
  6. filtr složte v opačném postupu (dbejte, aby gumové kroužky řádně seděly na filtrační vložce a vložku nejdříve nasaďte do hlavy filtru

 

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru je silný neodymový magnet. Neodymové magnety jsou tvrdé, ale křehké, proto může dojít při pádu magnetu k jeho trvalému poškození, magnet nevystavujte vyšší teplotě než 90°C.