Ultima E/TK (NOVINKA)

Magnetický mechanický filtr

Filtr Ultima E/TK je kompaktní magnetický mechanický filtr určený pro ochranu oběhových čerpadel výměníků kotlů před nečistotami z topných systémů. Filtr je určen k zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Korozní nečistoty jsou filtrovány díky vysoce účinnému magnetu o síle 11.000 Gauss. Vysoká a rychlá účinnost je zajištěna nerezovou omyvatelnou filtrační vložkou.

Splňuje ČSN 14868

Vlastnosti filtru Ultima E/TK

Velikost připojení vnitřní 3/4“ / vnější 1“
Materiál těla filtru mosaz
Materiál filtrační vložky nerez, 200 mikronů
Síla magnetu 11.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Max. pracovní teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 7 bar
Max. průtok 3,5 m3/hod
Provozní kapalina voda, voda s glykolem
Objednací kód: TK

Ultima E/TK: Rozměry filtru

Ultima E/TK - rozměry

Tlakové ztráty

Průtok (m3/hod) 1 1,5 2 2,5 3
Tlaková ztráta (kPa) 2,5 6 11 17 24

Instalace filtru

Filtr je primárně určen k instalaci na zpáteční potrubí před zdroj tepla pro jeho ochranu před nečistotami. Filtr lze namontovat na topný systém ve dvou polohách – viz obrázková příloha.
Ultima E/TM: kompaktní magnetický mechanický filtr - instalace

Ultima E/TM: Čištění filtru

Perioda pro vyčištění filtru se bude lišit systém od systému, bude záležet zejména na míře jeho znečištění a na provozních podmínkách. Pozn.: Důležité je, aby byl filtr nainstalovaný na novém topném systému před jeho prvotním spuštěním do provozu, a to z důvodu, aby veškeré nečistoty vzniklé při montáži systému a nečistoty vzniklé při výrobě jednotlivých komponent systému skončily ve filtru a ne ve výměníku zdroje tepla nebo v oběhovém čerpadle.

Postup pro vyčištění filtru:

  1. Uzavřete kulový ventil na vstupu a výstupu filtru.
  2. Vypusťte z filtru vodu otevřením ventilu na spodní straně filtru.
  3. Vytočte spodní ventil z filtru, na ventilu je uchycen magnet, magnet očistěte od usazených nečistot.
  4. Povolte matici spojující tělo a hlavu filtru.
  5. Vytáhněte z filtru vložku a vyčistěte ji.
  6. Filtr složte v opačném postupu (dbejte, aby gumové kroužky řádně seděly na filtrační vložce a vložku nejdříve nasaďte do hlavy filtru).

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru je silný neodymový magnet.
Neodymové magnety jsou tvrdé, ale křehké, proto může dojít při pádu magnetu k jeho trvalému poškození, magnet nevystavujte vyšší teplotě než 90 °C.