Ultima MB 100 černý 1″

Ultima MB 100: Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením pro ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

Splňuje ČSN 14868

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka, v jejímž středu je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot,  magnetických i nemagnetických.

Všechny nečistoty jsou zachyceny ve filtru. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nahromadění magnetických nečistot, a výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů.

Objem filtru umožňuje dávkování chemických přípravků do systému.

Vlastnosti filtru Ultima MB 100

Varianty velikostí připojení
 • 3/4“
 • 1“
 • 5/4“
 • 22 mm
 • 28 mm
Materiál filtru plast
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
– náhradní vložka 500 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM
Síla magnetu 14.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Max. pracovní teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 3 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

Rozměry filtru MB 100

Funkčnost filtru MB 100

Popis filtru

 1. Magnet 14.000 Gauss
 2. Filtrační vložka 100 mikronů
 3. Tělo
 4. Odvzdušňovací ventil
 5. Horní víko
 6. Cyklonová vložka
 7. Připojovací rotační T-kus

 

Tlakové parametry filtru

Instalace filtru MB 100

Filtr Ultima MB 100 doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle.

Vyčištění filtru, údržba

 • Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru.
 • Před vyčištěním filtru Ultima MB100 zkontrolujte, zda-li je čištění bezpečné.
 • Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.
 • Uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru. Vyndejte magnet z hlavy filtru. Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku vlažnou vodou.
 • Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte.
 • Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte.
 • Systém napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.
 • Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.
 • V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.
 • V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru Ultima MB100 je magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole.
Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.