Ultima MB 100 černý 3/4″

Ultima MB 100: Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením pro ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

Splňuje ČSN 14868

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložka, v jejímž středu je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot,  magnetických i nemagnetických.

Všechny nečistoty jsou zachyceny ve filtru. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nahromadění magnetických nečistot, a výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů.

Objem filtru umožňuje dávkování chemických přípravků do systému.

Ultima MB 100: Vlastnosti filtru

Varianty velikostí připojení
 • 3/4“
 • 1“
 • 5/4“
 • 22 mm
 • 28 mm
Materiál filtru plast
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
– náhradní vložka 500 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM
Síla magnetu 14.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Max. pracovní teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 3 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

Rozměry filtru MB 100

Ultima MB 100: Magnetický mechanický filtr - rozměry

Funkčnost filtru MB 100

Ultima MB 100: Magnetický mechanický filtr - funkčnost

Ultima MB 100: Magnetický mechanický filtr - popisPopis filtru

 1. Magnet 14.000 Gauss
 2. Filtrační vložka 100 mikronů
 3. Tělo
 4. Odvzdušňovací ventil
 5. Horní víko
 6. Cyklonová vložka
 7. Připojovací rotační T-kus

 

Tlakové parametry filtru

Instalace filtru MB 100

Filtr Ultima MB 100 doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle.

Vyčištění filtru, údržba

 • Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru.
 • Před vyčištěním filtru Ultima MB100 zkontrolujte, zda-li je čištění bezpečné.
 • Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.
 • Uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru. Vyndejte magnet z hlavy filtru. Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku vlažnou vodou.
 • Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte.
 • Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte.
 • Systém napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.
 • Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.
 • V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.
 • V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru Ultima MB100 je magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole.
Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.