Ultima SafeCleaner C 1″

Ultima SafeCleaner 1: Kompaktní magnetický mechanický filtr pro ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

Splňuje ČSN 14868

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložky a v jejímž středu je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Objem filtru 0,5 litru umožňuje dávkování chemických přípravků do systému.

Ultima SafeCleaner 1Vlastnosti filtru

Varianty velikostí připojení
 • 3/4“
 • 1“
 • 5/4“
 • 22 mm
 • 28 mm
Materiál připojení mosaz
Materiál těla a víčka filtru Polyamide
Materiál filtrační vložky nerez, 100 mikronů
Náhradní filtrační vložka  nerez, 100 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM
Síla magnetu 11.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Max. prac. teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 3 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

Rozměry filtru

Ultima SafeCleaner: Kompaktní magnetický mechanický filtr - rozměry

Tlakové parametry filtru

Ultima SafeCleaner 1: Schéma funkčnosti

Ultima SafeCleaner: Kompaktní magnetický mechanický filtr - schéma funkčnosti

Provozní medium vtéká do filtrační vložky s centrálně umístěným magnetem uvnitř filtru. V první fázi dochází k zachycení všech  magnetických nečistot, v druhé fázi jsou zbylé  nemagnetické nečistoty zachyceny ve filtrační vložce.

Filtrační vložka zajišťuje zachycení i velmi jemných nečistot a kalů. Filtrované medium se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému.

Pokud je filtr nainstalován do dříve provozovaného systému, je nutné filtr čistit z důvodu přítomnosti  nečistot častěji. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá. 

V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu v systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle).

Pro odstranění poruchy je v případě zanesení filtru postačující vyčistění filtru a následné opětovné uvedení kotle do provozu.

Ultima SafeCleaner: Kompaktní magnetický mechanický filtrInstalace filtru

Filtr Ultima SafeCleaner 1 doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Instalací před kotel a oběhové čerpadlo bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nakumulování magnetických nečistot, a výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů.

Při instalaci je nutné dodržet směr proudění vyznačený na filtru.

Rotační připojovací segment umožňuje instalaci filtru v těchto pozicích:

 • vertikální
 • horizontální
 • jakkoliv mezi těmito polohami

Vyčištění filtru a údržba

 • Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru.
 • Před vyčištěním filtru Ultima SafeCleaner 1 zkontrolujte, že je čištění bezpečné.
 • Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.
 • Uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru. Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku vlažnou vodou.
 • Sejměte krytku magnetu, krytku očistěte a omyjte.
 • Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte – nasaďte krytku na magnet, filtrační vložku vsuňte do víčka filtru.
 • Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte.
 • Filtr opět zkompletujte. Filtr napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.
 • Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.
 • V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.
 • V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ: Součástí filtru SafeCleaner 1 je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.