Úpravny vody

Úpravna vody je, v pojetí obecné veřejnosti, všeobecně používaný název pro jakékoliv zařízení, které nějakým způsobem mění původní parametry na jiné. Tato zařízení se však zásadně liší tím, co a jak dělají se vstupní vodou, a jaká voda z těchto zařízení vytéká.

Principiálně lze úpravny vody rozdělit na tři skupiny:

Přes existenci zásadních rozdílů mezi těmito dvěma technologiemi, respektive mezi kvalitou vody, která je těmito technologiemi poskytována, se velmi často používá „levnější“ z nich bez ohledu na to, splňuje-li voda na výstupu parametry požadované dodavatelem topné technologie. Bohužel se velmi často setkáváme s případy, kdy je v topném systému nevhodně upravená voda, což v konečném důsledku škodí systému více, než kdyby tam byla voda původní, tedy neupravená.

Je velmi důležité klást důraz nejen na to, zda byla voda upravena, ale také jakým způsobem byla voda upravena. Proto je nutné před jakoukoliv úpravou vody změřit alespoň základní ukazatele vody a následně zvolit odpovídající technologii její úpravy. V tomto případě opět platí, že levné může být v konečném důsledku drahé.

Mezi základní ukazatele vody patří tvrdost, pH a vodivost. Pro zvolení vhodné úpravy vody je nutné měřit vždy tvrdost a vodivost. Měření pouze tvrdosti není dostačující a úprava vody zaměřená na tento parametr může být nevhodná.

zařízení proti usazování vodního kamene