UV lampa HA325

UV lampa HA325: Systém pro dezinfekci vody UV zářením

UV lampa HA325 představuje monolampový UV sterilizátor úzké konstrukce AISI 304 z leštěného materiálu. Primárně se využívá pro domácí dezinfekční systém vody. UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby (filtry kombinované s UV lampou), pro rozvody vody, v přístrojích s následnou možností tvorby aerosolu v různých lékařských přístrojích a v dalších aplikacích.

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. – prohlášení ve formátu .PDF

Výhody dezinfekce vody UV zářením:

✓ Jedná se o fyzikální proces dezinfekce,
✓ neaplikují se žádné chemikálie do vody,
✓ neovlivňuje pach a chuť vody,
✓ nemění původní složení vody,
✓ nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce, které vykazují negativní dopad na zdraví,
✓ účinek příliš nezávisí na chemismu a teplotě vody.

UV lampy HA325 – vlastnosti:

Velikost připojení ¾“, vnější závit
Materiál AISI 304
Hmotnost 3,4 kg
Max. pracovní teplota 40 °C
Max. pracovní tlak 7 bar
Maximální průtok 2.720 l/hod
Svítivost UV lampy > 30 mJ/cm2
Životnost UV lampy 10 000 hodin
Třída ochrany IP42
Výkon 40 W
Napájení 230 V–50 Hz

Balení obsahuje

 • zářič UV lampy
 • napájecí box s elektrickou zástrčkou, kabelem a koncovkou
 • držák na stěnu
 • ochranná krytka z křemenného skla
 • signalizační LED a výstražný systém

Rozměry a popis UV lampy HA325

UV lampa HA325: Systém pro dezinfekci vody UV zářením - rozměry a popis

UV lampa HA325 – instalace:

UV lampa HA325 se instaluje v horizontální i svislé pozici. Nainstalujte vybavení pro sterilizaci na dobře přístupné místo pro případnou inspekci a údržbu, nedopusťte, aby vybavení pro sterilizaci zamrzlo. Maximální doporučená teplota okolního prostředí činí: 32°C. Pro správnou funkčnost zařízení dodržujte níže uvedení pokyny.

Čištění/výměna křemenné krytky:

 • ochrannou křemennou krytku je zapotřebí čistit každých 3-6 měsíců, pomocí alkoholu nebo detergentu
 • ochrannou křemennou krytku je zapotřebí vyměnit 1x za 5 let

Zářič UV lampy je třeba vyměnit po každých 9 000 až 10 000 hodinách provozu. Přibližně 9-12 měsíců nepřetržitého využití. Při výměně zářiče UV lampy dodržujte tento postup:

 1. odstraňte PVC vršek 1 a odšroubujte závit 2
 2. opatrně vyjměte lampu 4 přibližně 5 cm od komory 7
 3. při držení konce lampy 4 opatrně odstraňte její objímku 3
 4. opatrně vytáhněte lampu 4 z komory 7
 5. opatrně odstraňte o-kroužek 5 z obou konců křemenné krytky 6
 6. opatrně odeberte křemennou krytku

UV lampa HA325: Systém pro dezinfekci vody UV zářením - instalace

Varování:

Ultrafialové záření je nebezpečné pro pokožku a oči.
Ultrafialová lampa a krytka z křemenného skla jsou velmi křehké. Proto s nimi při výměně nebo jiné manipulaci zacházejte opatrně.

INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘI LIKVIDACI ELEKTRICKÉHO ODPADU A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na našich produktech dokazuje jeho kompatibilitu s normou 2012/19/EU jenž se vztahuje ke správné likvidaci elektroniky a elektrických zařízení (WEEE). Pokud užíváte vhodné způsoby likvidace, zabraňujete potenciálním negativním následkům nesprávné likvidace zařízení jako je znečištění životního prostředí nebo újma na zdraví. Tento symbol značí že tento produkt nesmí být zařazen do běžného odpadu.

Zařízení je nutno v případě likvidace odevzdat na sběrný dvůr nebo obdobné místo pro likvidaci. Likvidace tohoto zařízení musí podléhat specifickým právním předpisům. Proto kontaktujte vaše nejbližší středisko pro likvidaci tohoto typu zařízení.

UV lampa HA325: Systém pro dezinfekci vody UV zářením