Voda pro topný systém

Kvalita provozní vody v topných systémech často bývá velmi podceňována. Ze strany stavebníků, provozovatelů, instalatérů a bohužel též projektantů. Následné škody na zařízeních mohou být značné.

Velmi často se do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z veřejného vodovodu, někdy ze studničních zdrojů. Kvalitní pitná voda má nepochybně blahodárný vliv na náš organismus, avšak tato voda může poměrně fatálně působit na chod topných soustav. Pro pitnou vodu je žádoucí, aby měla určitý podíl minerálů a ostatních látek. V topných systémech jsou však tyto látky nežádoucí.

Z technologického hlediska není vhodná voda tvrdá, ale ani voda měkká. I měkká pitná voda může být nevyhovující z hlediska vysokých korozních indexů či obsahu jiných rozpuštěných látek. Je přitom zcela lhostejné, o jak rozsáhlou topnou soustavu se jedná, neboť fyzika a chemie platí všude stejně a výsledek zanedbání je obdobný.

Výrobci v oboru tepelné techniky jsou schopni potvrdit příklady, kdy z důvodu použití neupravené pitné vody pro účely topení došlo k poškození kotle, nebo jiných částí systému, již po velmi krátké době provozu (v řádech měsíců). Je třeba zdůraznit, že při reklamaci nefunkčnosti topného systému nebo kterékoliv jeho součásti, je doložení kvality topné vody jednou z prvních podmínek uznání záruky na kotle, radiátory nebo čerpadla!