X100 – Inhibitor pro systémy ústředního topení

 • Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. Q100 – Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy.

Vlastnosti a výhody

 • účinná kontrola nad usazováním vodního kamene a korozí
 • pomáhá bránit tvorbě plynného vodíku
 • pomáhá snižovat hluk kotle/ohřívače
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • snadná manipulace
 • netoxické a biologicky rozložitelné
 • koncentraci lze jednoduše zkontrolovat pomocí testovací soupravy Sentinel nebo pomocí měřiče vodivosti
 • vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001


Aplikace

Přípravek Sentinel X100 je vhodný jako víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku v kotli/ohřívači a pohlcování vodíku v kovu pro všechny typy nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují hliníkové součásti.

Přípravek Sentinel X100 je vhodný k použití jak s tvrdou tak měkkou vodou. Receptura je zcela netoxická.


Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X100  by měl být aplikován v poměru 1% k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech.

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být systém vyčištěn pomocí vhodného chemického prostředku a poté důkladně vypláchnut: nové systémy mladší 6 měsíců pomocí přípravku Sentinel X300, stávající starší systémy pomocí přípravku Sentinel X400 nebo Sentinel X800 Jetflo. Pokud je systém hlučný z důvodu nánosů vodního kamene v tepelném výměniku, měl by se spolu s přípravkem Sentinel X200 použít i přípravek Sentinel X100.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přijde přípravek skrze kterékoli vhodné místo přej jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá až světle zelená nebo světle žlutá
Zápach
mírný
pH
6,5 (přibližně)
Hustota při 20 °C
1,10 g/cm3


Balení

 • 1 l láhev
 • 20 l hranatá nádoba


Bezpečnostní opatření

Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu