X300 – Přípravek pro čištění nových systémů ústředního vytápění

 • Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. Q3000 – Čistič výměníků ze strany spalin

Toto zboží nedržíme trvale skladem, je pouze na objednávku.


Vlastnosti a výhody

 • odstraňuje oleje, maziva, instalační nečistoty atd.
 • ošetřuje a chrání kovové povrchy
 • pomáhá chránit před bodovou korozí radiátorů
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníků
 • nekyselý, nežíravý
 • není potřeba žádný neutralizační postup
 • snadná manipulace
 • Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001


Aplikace

Přípravek Sentinel X300 byl vytvořen jako čisticí prostředek pro nové systémy ústředního vytápění nebo systémy mladší 6 měsíců. Účinně odstraňuje zbytky tavidel, maziv, kalů a olejových a instalačních nečistot.

Přípravek Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémů a pomáhá bránit usazování mědi, které často způsobuje vážnou bodovou korozi.

Díky neutrální receptuře lže přípravek Sentinel X300 použít u všech typů nepřímých topných systémů, včetně systémů, které obsahují hliníkové části.


Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X300 by měl být aplikován v poměru 1% k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Pokud se jedná o nový systém, mělo by se přípravek přidávat v době prvního plnění systému.

Nejlepších výsledků dosáhnete cirkulací vody při běžné provozní teplotě po dobu 1 – 2 hodin, ne však déle než 4 hodiny.

Před opětovným naplněním systém vypusťte, vypláchněte, a poté jej ošetřete inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrzání Sentinel X500.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné másto před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu Sentinel a produkt aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.


Fyzikální vlastnosti

Vzhled
lehce zakalená, bezbarvá až světle žlutá tekutina
Zápach
mírný
pH
7
Hustota při 20 °C
1,23 g/cm3
Bod mrazu
0 °C

 

Balení

 • 1 l láhev
 • 20 l hranatá nádoba


Bezpečnostní opatření

Informace uvedené v produktovém listu splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH.
Na vyžádání je k dispozici kompletní bezpečnostní list produktu.