X500 – Inhibitor proti zamrzání pro systémy ústředního vytápění

 • Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. Ultima 500P – Koncentrát nemrznoucí směsi na bázi propylenglykolu pro ředění 1:4.

Inhibovaný prostředek proti zamrzání pro systémy ústředního vytápění.


Vlastnosti a výhody

 • Kontroluje usazování vodního kamene a koroze.
 • Účinná ochrana proti mrazu
 • Pomáhá bránit tvorbě plynného vodíku.
 • Pomáhá snižovat hluk kotle/ohřívače.
 • Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • Netoxické a biologicky rozložitelné
 • Koncentraci lze jednoduše zkontrolovat pomocí testovací soupravy Sentinel nebo pomocí měřiče vodivosti.
 • Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001.


Aplikace

Přípravek Sentinel X500 byl vytvořen jako víceúčelový inhibovaný přípravek ke kontrole koroze, vodního kamene, hluku v kotli/ohřívači a pohlcování vodíku v kovu, pro všechny typy nepřímých topných systémů včetně těch, které obsahují hliníkové součásti. Pokud je dodržována minimální hladina produktu, je zajištěna trvalá ochrana a produkt není zapotřebí měnit. Přípravek Sentinel X500 je vhodný k použití jak s tvrdou tak měkkou vodou. Receptura se vyznačuje nízkou toxicitou, bezbarvostí a snadnou manipulací.


Dávkování a aplikace

Dávkování prostředku Sentinel X500 závisí na úrovni požadované ochrany proti mrazu. Jedna 20 l nádoba přípravku Sentinel X500 přidaná do běžného domácího systému s 8 až 10 panelovými radiátory zajistí minimální koncentraci inhibitoru koroze a vodního kamene a zároveň ochrání před mrazem až do teploty cca -6°C. Dvě 20 l nádoby zajistí ochranu až do -20°C. 20% a vyšší dávka je zapotřebí k dosažení minimální koncentrace inhibitoru koroze a usazování vodního kamene.

Dosažení tohoto množství lze ověřit pomocí testovací soupravy Sentinel. Přesnou koncentraci glykolu určíte pomocí refraktometru. Více informací je k dispozici na vyžádání.

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje systémy vyčistit a důkladně vypláchnout: nové systémy a systémy mladší 6 měsíců pomocí přípravku Sentinel X300, stávající starší systémy pomocí přípravku Sentinel X400. Pokud je systém již hlučný z důvodu nánosů vodního kamene v tepelném výměníku, měl by se spolu s přípravkem Sentinel X500 použít i přípravek Sentinel X200.

Otevřené systémy: Dávkujte přes napájecí a expanzní nádobu pomocí obtokového dávkovače nebo pomocí dávkovací nádoby značky Sentinel.

Uzavřené soustavyPokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.


Fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá, bezbarvá tekutina
Zápach
mírný, lehce nasládlý
pH
6,5
Hustota při 20 °C
1,04 g/cm3
Bod mrazu
-58 °C

 

Balení

 • 5 l láhev
 • 20 l kanystr


Bezpečnostní opatření

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list produktu.