Zařízení pro doplnění vody do systému

Automatické mechanické dopouštění vody

Zařízení pro automatické doplňování vody do uzavřených topných nebo chladících systémů. Doplňovací zařízení monitoruje tlak v uzavřeném vodním systému a na základě poklesu tlaku doplňuje ztráty vody.

Redukční ventil pracuje na principu membrány a je vybaven manometrem pro nastavení výstupního tlaku.

Technické parametry:

Materiál mosaz
Provozní kapalina voda
Velikost připojení ¾“
Max. vstupní pracovní tlak 16 bar
Nastavitelný výstupní tlak 0,5 – 6 bar
Max. pracovní teplota 80 °C
Manometr 0–4 bar
Filtrační vložka 500 µm

Konečná kalibrace zařízení musí být provedena kompletně s hydraulickým okruhem – uzavřené ventily, jinak by hodnoty byly ovlivněny – tlak klesá ve vztahu k množství požadovaného průtoku. Kalibrace se provádí pomocí ventilu otáčením ve směru hodinových ručiček, kdy se hodnoty zvyšují a proti směru hodinových ručiček naopak snižují.

Kalibrace:

  • Uzavřete ventil za redukčním ventilem.
  • Redukci tlaku kalibrujte podle příslušného klíče.
  • Kalibrace je dokončena, když manometr ukazuje požadovaný tlak.
  • POZOR: Při provozu systému může být tlak zkreslen přetlakem tepelného systému. Vždy je nutné provést opravu pomocí systému při teplotě okolí.

Zařízení pro doplnění vody - popis