Životnost kapaliny

Životnost (funkčnost) kapaliny je dána zajištěním požadovaných provozních vlastností. Z hlediska funkčnosti teplonosné kapaliny je nutné zajistit:

  • Provoz systému při teplotách pod bodem mrazu (nezámrzná teplota)
  • Přenosu tepla / chladu (fyzikální vlastnosti)
  • Ochranu systému proti korozi

Provoz systému při teplotách pod bodem mrazu (nezámrzná teplota)

Tato funkce je zajištěna dostatečným množstvím složky zajišťující požadovanou hodnotu nezámrzné teploty. Kontrolou parametru nezámrzné teploty lze zjistit případný pokles množství příslušné nezámrzné složky, a zajistit tak její doplnění.

Zajištění přenosu tepla / chladu (fyzikální vlastnosti)

Kontrolou pH  a nezámrzné teploty je možné udržet vše v požadovaných dimenzích. Pokud se tyto hodnoty odchýlí od předepsaných parametrů, lze je při mírných odchylkách stále korigovat.

Ochrana systému proti korozi

Úroveň antikorozní ochrany lze dlouhodobě udržet na požadované úrovni zajištěním přítomnosti dostatečného množství inhibitorů koroze. Množství inhibitorů koroze lze kontrolovat a v případě poklesu je opět doplnit.

Požadavky na kvalitu kapalin a jejich kontrolu

V případě požadavků na kapalinu, kterou lze provozovat „neomezeně“ dlouho, je nutný výběr vhodné kapaliny, u které lze provádět kontrolu výše uvedených parametrů. Pouze za tohoto předpokladu je možné doplnění jednotlivých komponentů, a tím potom zajistit minimalizace nákladů související s nutnou výměnou kapaliny.

Pokud výrobce kapaliny nenabízí metodiku pro kontrolu parametrů kapaliny, nelze její dlouhodobé používání garantovat.