Ethanol

Ethanol je bezbarvá kapalina ostré alkoholické vůně.
Jde o druhý nejnižší alkohol (C2H6O). Je snadno zápalný, a proto je klasifikován jako hořlavina 1.třídy.
Ethanol (C2H5OH) je dobře mísitelný s vodou.
Můžeme s ním setkat i pod názvy jako ethylalkohol, nejčastěji  však jako líh.


Vlastnosti ethanolu:

molární hmotnost
46,07 g/mol
teplota tání
-114,4 °C
teplota varu
78,3 °C
hustota
0,789 g/cm3
teplota vzplanutí
24 °C (při 50% naředění vodou)
viskozita
1,20 mPa.s

 

Výroba ethanolu

Nejčastěji se ethanol připravuje z jednoduchých sacharidů (cukrů) alkoholovým kvašení působením různých druhů kvasinek a následnou destilací.Pro technické použití se ethanol dále denaturuje přídavkem  methanolu, benzínu, benzenu apod.


Využití ethanolu

Ethanol se nejčastěji používá v potravinářském průmyslu při výrobě alkoholických nápojů, ale také v lékařství jako rozpouštědlo (tzv. jodová tinktura) a k dezinfekci. V chemickém průmyslu se používá při výrobě dalších organických sloučenin, jako například kyseliny octové, athylacetátu, ethylakrylátu a podobně.
Ethanol je vysoce hodnotné biopalivo pro spalovací motory – pro zlepšení výkonů motorů se používá jako přídavek do pohonných hmot.
Ethanol se používá i při výrobě čisticích prostředků a dále také jako surovina pro nemrznoucích směsí pro tepelná čerpadla a systémy chlazení.


Bezpečnost ethanolu

Na lidský organismus působí ethanol v menším množství povzbudivě, ve velkém množství je ale jedovatý a denaturovaný ethanol je pro člověka nebezpečný.


Teplonosné kapaliny z ethanolu

Nevýhodou nemrznoucích směsí (teplonosných kapalin) je jejich nebezpečnost z hlediska hořlavosti. I přes ředění s vodou zůstává až do poměru 1 : 3 je tato směs hořlavinou II. třídy. Proto by při použití této směsi měla být veškerá technologie (čerpadla, výměníky, atd.) v nehořlavém provedení.Další nevýhodou teplonosných kapalin z této suroviny je poměrně vysoká vzlínavost (odpařování) a nebezpečnost par. Pokud dojde k netěsnosti v systému, ehtanol se velmi rychle odpařuje. Lihové páry jsou těžší než vzduch a tudíž jsou velmi obtížně odvětratelné. Směs lihových par se vzduchem tvoří výbušnou směs a je poměrně velké riziko vzniku škody.