Koroze topného systému

Koroze topného systému

Dlouhodobým působením vody v topném systému hrozí riziko vzniku koroze kovových částí a tím následně ke zhoršení provozu topného systému a také k netěsnostem.

Ochrana proti korozi

Před uvedením topného systému, ve kterém se používá pro provoz pouze voda, je vhodné topný systém doplnit o směs inhibitorů. Tato směs inhibitorů vytvoří na povrchu materiálu vrstvu, která zabrání kontaktu vody s kovem. Tím je minimalizováno riziko vzniku koroze v topném systému.

Přípravky pro antikorozní ochrannu topného systému

Vhodným přípravkem na ochranu topného systému před vznikem koroze se výrobek SENTINEL X100, Q100 nebo Q1000 – Směs inhibitorů pro topné systémy