Vápenité usazeniny v topení

V případě nevhodně ošetřené vody může v některých oblastech docházet v topném systému nebo ve výměníku k vápenitým usazeninám. Ty mohou způsobit snížení účinnosti topení a taktéž hlučnost systému.
Vápenité usazeniny se v systému shlukují a zabraňují tak průtoku kapaliny systémem.

Vyčistění systému

Pro vyčištění systému od usazenin z topného systému je vhodným přípravkem čistící směs SENTINEL X400 či Q400, která rozpouští a uvolňuje usazeniny.

Preventivní ošetření vody

Pro zabránění vzniku vápenitých usazenin v systému doporučujeme použít kapalinu SENTINEL X200 nebo Q2000. Tyto přípravky zabraňují shlukování vápenitých elementů a tvorbě usazenin v systému.