Vliv nečistot na efektivitu topného systému

Vliv nečistot na efektivitu topného systému

V průběhu času dochází v topení ke vzniku různých nečistot, kalů a koroze. Rychlost a množství vzniku nečistot závisí na kvalitě přípravy systému na běžný provoz a kvalitě vody, kterou je systém napuštěn.

Na následujícím obrázku je zobrazena tvorba jednotlivých typů nečistot v topném systému v závislosti na čase.

Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Níže je uvedeno porovnání schopnosti přenosu tepla pro různé typy materiálů. Jak je vidět, kovy mají velkou schopnost přenést teplo z vody do prostoru zatímco nečistoty teplo z vody do prostoru nepřenesou.

Pokud se tedy vytvoří v topném systému nečistoty či koroze, teplota z vody se nepřenáší do prostoru a topení se stává neefektivním. Důsledkem toho je, že uživatel se snaží více topit (spotřebovává více energie na ohřev vody), avšak teplo zůstává “ve vodě”, nepřenáší se do prostoru a pouze se zvyšují náklady na vytápění.

Vliv množství nečistot na efektivitu topení je uveden v následujícím grafu:

Z tohoto grafu je zřejmé, že již v důsledku minimálního množství nečistot v topném systému (cca 0,5mm) dochází k 5% ztrátě topné efektivity.

Pro maximální využití topení a tím pro eliminaci zbytečného utrácení finančních prostředků za neefektivně spotřebovanou energii je vhodné udržet topný systém bez přítomnosti kalů, nečistot, usazenin, korozních nečistot či řas a bakterií.