X100 tester

 • Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. AVS 100 – Sada na měření koncentrace inhibitoru

Snadný test inhibitoru pro systémy ústředního topení.


Vlastnosti a výhody

 • Zajišťuje správnou hladinu přípravku Sentinel X100 pro plnou ochranu
 • Snadný test
 • Levný
 • Balení na jedno použití


Použití

Sentinel X100 Quick test je určen k provedení rychlé a snadné kontroly hladiny přípravku Sentinel X100 Inhibitor v systému ústředního topení. Tato testovací sada na jedno použití obsahuje dostatek činidla pro provedení dvou testů systému. Sentinel X100 je víceúčelový přípravek zabraňující korozi, vodnímu kameni, hlučnosti kotle a tvorbě vodíku ve všech typech systémů nepřímého vytápění včetně systémů obsahující hliníkové komponenty. Je ale nutné, aby v systému byl po celou dobu udržována správná hladina přípravku a Sentinel X100 Quick test umožňuje snadnou a jednoduchou kontrolu této hladiny.


Návod k použití

 1. Pokud jste do systému právě přidali přípravek Sentinel X100, nechte jej před provedením testu cirkulovat pro dobu nejméně jedné hodiny, aby byl přípravek rovnoměrně rozptýlen v celém okruhu.
 2. Nalijte vodu ze systému do zkumavky těsně nad rysku 5 ml.
 3. Do testovací zkumavky vložte tabletu č. 1 a tabletu č. 2
 4. Zavíčkujte zkumavku a energickým protřepáváním tablety rozpusťte.
 5. Vyčkejte 10 minut.
 6. Podržte zkumavku vodorovně nad bílým proužkem “White Band” a porovnejte ji se žlutým proužkem “Standard”.
 7. Pokud je barva tmavší nebo stejně tmavá v porovnání se žlutým proužkem “Standard”, je ošetření v systému dostatečné.
 8. Pokud je barva světlejší, přidejte do systému více přípravku Sentinel X100, nechte jej cirkulovat a test zopakujte.


Obsah testovací sady

 • 1 testovací zkumavka
 • 2 tablety Sentinel č. 1
 • 2 tablety Sentinel č. 2
 • 1 tabulka pro porovnání barev