Čištění solárního systému

Nečistoty v solárním systému zvyšují riziko předčasné degradace solární kapaliny, neprůchodnost systému, snižují životnost a efektivitu celého systému. Může jít nejen o provozní nečistoty, ale i montážní. Vzhledem k této skutečnosti je dobré před každým uvedením nového systému do provozu alespoň propláchnout čistou vodou a poté zcela vyprázdnit.

Pokud jde o již provozovaný systém, je důležité použít vhodné čistidlo na solární systémy, které jsou přizpůsobeny celému vedení a zařízení, vysokým teplotám a přítomným nečistotám.  Po řádném vyčištění celého systému je nutný proplach systému a také neutralizace čistidla. Proplach provádíme tak dlouho, dokud hodnota pH vypuštěné proplachové vody se nevyrovná pH 7.

V případě volby nevhodného čistidla bychom zvýšili riziko poškození kovových částí a následně vzniku koroze, nedostatečné odstranění nečistot, nežádoucí pěnění a vůbec poškození celého systému.

Pro čistění nového ale i provozovaného solárního systému doporučujeme použít čistidlo Q6001. Zároveň doporučujeme, aby čištění solárního systému bylo provedeno kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou zaškoleni na tuto problematiku solárních systémů a na výše zmiňovaná čistidla.