Degradace solární kapaliny

Vzhledem k nemalým nákladům při pořizování solárního systému každý z nás očekává dlouhou životnost, bezproblémový provoz a vysokou efektivitu solárního zařízení. Mnoho z nás bylo však velmi brzy zklamáno, že se degradace solární kapaliny a s ní spojené problémy dostaví za tak krátkou dobu používání.

Potíže s fungováním systému mají hned několik důvodů, např.:

  • Nesprávně zvolená teplonosná kapalina
  • Výpadky elektrického proudu, stagnace teplonosné kapaliny
  • Nedodržování provozních parametrů (tlak, teplota max. a min., nezámrzná teplota a surovinová báze teplonosné kapaliny)
  • Doplňování systému vodou, či nevhodně zvolenou kapalinou
  • Špatná instalace systému
  • Před zprovozněním nedostatečně vyčištěný a propláchnutý systém
  • Nepravidelný servis systému

V případě, že dojde k výše uvedeným problémům, dochází k postupné degradaci teplonosné solární kapaliny. Např. při stagnaci kapaliny v systému při výpadku elektrického proudu solární směs se začne přehřívat, může dojít až ke „spečení“. To má za následek nejen změnu barvy (hnědá až černá) a zápachu (“asfaltový“ zápach), ale i hustoty (směs „kašovatí“) a objevují se hrudky spečené kapaliny, které mohou částečně nebo zcela ucpat vedení systému.

Nejen pro nové ale i provozované systémy doporučujeme použít čistidlo Q6001.

Pokud je systém vyčištěn speciálním přípravkem, mělo by se každopádně jednat o čistidlo solárních systémů, měl by být systém dostatečně propláchnut vodou, protože i minimální množství čistidla v systému by mohlo například ovlivnit pH solární kapaliny. pH kapaliny je však velice důležité pro dostatečnou ochranu systému, při kterém jsou obsažené inhibitory schopny fungovat.