Dormer Pramet Šumperk

Stabilizace chladícího systému

Na základě požadavku zákazníka byla provedena analýza provozních stávajících kapalin v chladícím systému s následným návrhem o doplnění stabilizační chemie a dodávky magnetických mechanických filtrů v areálu firmy Dormer Pramet v Šumperku. Veškerá opatření byla navržena tak, aby provozní kapalina byla v souladu s požadavky výrobců chladících jednotek HITACHI a CIAT a zajistila ochranu jejich nejcitlivějších částí.

Použitá technologie:

  • dodávka a instalace 3 mechanických magnetických filtrů Ultima RD2.1 – DN 150
  • přenosná demineralizační jednotka AVDK 1000 pro dopouštění demineralizované vody do systému

Použitá stabilizační chemie:

  • aplikace katodicko-anodického měřitelného inhibitoru koroze Ultima Q100 pro topné a chladicí systémy
  • aplikace ochranného biocidního přípravku Ultima Q700 pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Šumperk