EUROVIA, Praha 5

Stabilizace topných okruhů včetně instalace filtrů – 1. fáze

Na základě požadavku zákazníka byla provedena analýza provozní kapaliny ve třech kotelnách. Vzhledem k tomu, že provozní kapalina neodpovídala požadavkům dle ČSN 14868 a požadavkům výrobce kotlů De Dietrich, byla provedena on-line demineralizace současné kapaliny. Do systému byly dále nainstalovaný filtry české výroby Ultima RD2.1 a jednotky pro úpravu dopouštěné vody Ultima AVDK 200.

Projekt bude dokončen po cca měsíci, kdy dojde ke kontrolním rozborům a pokud bude kvalita kapaliny vyhovovat, bude do systému nadávkován katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy Ultima Q100.

Hlavní součásti dodávky:

  • dodávka a instalace 2 kusů magnetických mechanických filtrů Ultima RD2.1 – DN 80
  • dodávka a instalace magnetického mechanického filtru Ultima RD2.1 – DN 100
  • dodávka a instalace 3 kusů demineralizačních jednotek AVDK 200
  • jednotky pro on-line demineralizace

Rok realizace: 2022

Místo realizace: Praha 5