Koroze kovových materiálů v topných systémech

(zpracováno dle norem: ČSN 12502-1, ČSN 12502-2, ČSN 12502-4, ČSN 12502-5, ČSN EN 14868)

Topné soustavy jsou zhotoveny z různých kovů a slitin. Koroze povrchů materiálů, které jsou ve styku s vodou, vede k narůstání povrchových vrstev korozních produktů, které v závislosti na podmínkách, mohou nebo nemusí mít ochranné vlastnosti.

Vlivem koroze se zhoršuje funkce soustavy a vzniká korozní poškození (perforace materiálu, ucpání části soustavy, nežádoucí změny ve složení vody). Druh a rychlost koroze závisí na vlastnostech materiálu, vlastnostech vody, způsobu konstrukčního řešení a jeho provedení, tlakové zkoušce a počátečních podmínkách uvedení do provozu a provozních podmínkách.

Koroze jednotlivých materiálů: