Lomy Mořina

Napouštění systému částečně demineralizovanou vodou

V areálu společnosti LOMY MOŘINA jsme realizovali napuštění topného systému částečně demineralizovanou vodou, a to v celkovém objemu cca 75.000 litrů. Důvodem pro výběr tohoto kompromisního řešení byl celkový stav a stáří systému, který již neumožnoval provést razantní čištění a následnou stabilizaci měřitelným katodicko-anodickým inhibitore. Dalším faktorem, který ovlivnil výběr řešení, byla i plánovaná rekonstrukce části systému, kdy dojde k jeho častému vypuštění.

Pro naplnění systému bylo potřeba 350 litrů ionto-měničové pryskyřice. Pro ochranu systému byla dále nainstalována permanentní demineralizační jednotka AVDK Permanent 1000 v provedení AVDK Permanent 1000/23, která obsahuje krom samotně demineralizační jednotky s kompletním příslušenstvím navíc i automatické doplňovaní vody do systému při poklesu tlaku v systému a automatické dávkování inhibitoru.

Použitá technologie:

  • 6 souprav přenosných demineralizačních jednotek AVDK 500 DUO
  • 35 balení náhradních náplní AVDK NP1000
  • demineralizační jednotka AVDK Permanent 1000/23

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Mořina