MVV Energie CZ, bytový dům Za Návsí, Praha

Velkoobjemové topné systémy – čištění výměníků kotlů De Dietrich

Hlavní součásti dodávky:

  • aplikace čisticí směsi na vodní kámen pro hliníko-křemičité výměníky Q8010Al
  • dodávka a instalace mechanického magnetického filtr Ultima R-MAG 3“
  • uvedení do provozu permanentní úpravny vody
  • detekce nečistot v systému pomocí foto sondy s následnou kontrolou po provedeni čištění
  • poskytnutí vysokotlakých čisticích jednotek VM3 za účelem zprůchodnění výměníků a zvýšení jejich účinnosti

Rok realizace: 2020

Místo realizace: Praha