Naturalis C-Q-NW/41

Naturalis C-Q-NW/41: Filtrace a úpravna studniční vody a vody z vrtů 

Filtrace a úpravna studniční vody a vody z vrtů Naturalis C-T-NW/41 je určena pro úpravu vody ze studní a vrtů. Kvalita upravené vody splňuje požadavky na užitkovou vodu pro domácnost.

 • Zachytává veškeré nežádoucí mechanické nečistoty: listí, rostlinný materiál, zbytky různých živočichů (hmyz, žížaly), zeminu, kameny, kusy betonu dopadané ze skruží a staré potrubí, kal
 • Eliminuje nepříjemné senzorické vlastnosti: zápach, snižují množství nežádoucích látek (např. chlor, pesticidy, těžké kovy)
 • Likviduje choroboplodné zárodky a základní biologickou kontaminaci
 • Likviduje řasy a bakterie
 • Eliminuje tvorbu usazenin vodního kamene

Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. – prohlášení ve formátu .PDF

Doporučené příslušenství: 2 x kulový kohout dle místní situace

Naturalis C-Q-NW/41 – vlastnosti:

Velikost připojení 1“, vnější / ¾“
Materiál filtrační hlavy Polypropylen (PP)
Materiál těla filtru SAN
Materiál konektoru Polypropylen (PP)
Materiál filtrační vložky Polyester
Materiál středové trubky Polyethylen (PE)
Jemnost filtrační vložky mechanických nečistot 25 mikronů
Filtrační plocha 440 cm² se sítkem + 0,57 l aktivní uhlí
Průtok 1.600 litrů/hod
Max. pracovní teplota 50 °C
Max. pracovní tlak 16 bar
Svítivost UV lampy NW4100 > 40 mJ/cm2 pro průtok 1.600 l/hod
UV ošetřovací komora 316 l nerezová ocel
Certifikováno pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Obsah balení Naturalis C-Q-NW/41: 

 • mechanická filtrace – Cintropur NW25 s propustností 25 μm
 • aktivní uhlí – Cintropur NW25 TE
 • UV lampa včetně zdroje – Cintropur 4100 UV
 • ochrana proti tvorbě vodního kamene a usazeninám – Cintropur NW25
 • veškeré prvonáplně pro provoz úpravny
 • držák na stěnu
 • otevírací klíč

Rozměry úpravny

Naturalis C-Q-NW/41: Filtrace a úpravna studniční vody a vody z vrtů - rozměry

Provoz a údržba

 • Výrobek Naturalis C-Q-NW/41 musí být umístěný v nemrznoucích prostorách
 • Filtrační nádoby jsou snadno omyvatelné
 • Filtrační vložka z polyesteru není omyvatelná
 • Doporučená frekvence výměny provozních filtračních náplní:
 • optimálně 1x za 3 měsíce
 • nejpozději 1x za 6 měsíců
 • Frekvence výměny UV zářiče 1x ročně
 • Frekvence výměny ochranného skla 1x za 5 let

Požadavky na vstupní vodu:

 • železo – max. 0,3 mg/l.
 • mangan – max. 0,05 mg/l.
 • tvrdost vody – max. 2,5 mmol/l.

Instalační schéma

Naturalis C-Q-NW/41: Filtrace a úpravna studniční vody a vody z vrtů - instalační schéma

Poznámky před instalací

 • nainstalujte vybavení pro sterilizaci na dobře přístupné místo pro pravidelnou inspekci a údržbu
 • nedopusťte, aby vybavení pro sterilizaci zamrzlo, maximální doporučená teplota okolního prostředí činí 40°C

Poznámka k provozu Naturalis C-Q-NW/41: 

Pro správnou funkčnost zařízení dodržujte tyto pokyny:

 • Čištění/výměna křemenné krytky:
  • ochrannou křemennou krytku je zapotřebí čistit každých 3-6 měsíců, pomocí alkoholu nebo detergentu
  • ochrannou křemennou krytku je zapotřebí vyměnit 1x za 5 let
 • Zářič UV lampy je třeba vyměnit po každých 9 000 až 10 000 hodinách provozu. Přibližně 9-12 měsíců nepřetržitého využití