Psychiatrická nemocnice Brno

Čistění zásobníků s pitnou vodou pomocí přípravku D800

Objekty Psychiatrické nemocnice Brno trápil nedostatečný ohřevu teplé užitkové vody. Řešení přinesla spolupráce se specialisty AV EQUEN, kteří v srpnu loňského roku provedli komplexní čistění zásobníků s pitnou vodou.

První krok představovala endoskopická analýza zásobníků teplé užitkové vody SMART 320 a SMART 450 spolu s rozborem vody. Po vyhodnocení bylo doporučeno vyčištění zásobníků prostředkem D800, jenž je ideálním čistícím přípravkem na rez a vodní kámen pro okruhy s pitnou vodou.

Jednotlivé jednotky byly postupně napojeny na čistící okruh, kde byla prostřednictvím vysokotlaké čisticí jednotky VM3 zajištěna cirkulace čistící kapaliny. Kapalina D800 se v první fázi ponechala pouze cirkulovat přes externí filtr u jednotky. Po vyčerpaní čistící kapacity (navýšení hodnoty pH a ustálení vývoje plynu) a následné neutralizaci se provedlo vypuštění čistící kapaliny. Následovalo vysátí dna nádoby a finální proplach. Na závěr byla opět provedena kontrolní endoskopická kontrola zásobníků.

Použité filtry a AVDK jednotky:

  • vysokotlaká čisticí jednotky VM3
  • čistící přípravek na rez a vodní kámen pro okruhy s pitnou vodou D800
  • AVP 2000 – elektronický pH metr s teplotní kompenzací pro ověření pH zneutralizovaného roztoku

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Brno