Teplárny Brno – čištění kotle

Vyčištění vnitřního povrchu plynového kotle na tepelném zdroji

U osazeného nerezového kondenzačního kotle WOLF GKS800K v jedné z kotelen společnosti Teplárny Brno docházelo k závadám (prasklinám) na tlakovém celku kotle. Předpokládanou příčinou problému byla skutečnost, že jsou nečistoty usazené na vnitřním povrchu tlakové části kotle a způsobující přehřívání tlakové části kotle.

V rámci odstranění závad byl kotel napojen na čistící okruh, do kterého byla vložena vysokotlaká čistící jednotka VM3, jež zajišťovala cirkulaci čisticí kapaliny. Čistící složkou byla směs Ultima Q8010, která je určena k odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech a je hodná pro systémy z ocele, mědi, mosazi a nerezy. Po ukončení čištění (je indikováno zvýšením pH u hodnoty <1 na hodnotu cca 2,6 a ustálením vývoje plynu) byla čistící kapalina zneutralizována pomocí dodávaného neutralizátoru (byla porovnávána hodnota pH a hodnota vstupní vody z řádu) a vypuštěna z čistícího okruhu.

Hlavní součásti dodávky:

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Brno