Ultima 128

Magnetický mechanický filtr

Ultima 128: Magnetický mechanický filtr na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které jsou obsaženy v provozní kapalině. Je určený pro horizontální instalaci pod kotlem, kde díky nerezové filtrační vložce s jemností 200 mikronů zachycuje všechny nečistoty obsažené v topném systému. Díky silnému neodymovému magnetu zároveň kontinuálně dochází k efektivnímu sběru veškerých kovových nečistot v systému.

Filtr Ultima 128 účinně zachytí všechny magnetické i nemagnetické nečistoty přítomné v systému, brání jejich cirkulaci a tvorbě nežádoucích usazenin. Předchází tak opotřebení a poškození ostatních součástí tvořících topný systém, zejména oběhových čerpadel a výměníků tepla.

Kombinace kulového kohoutu a zpětné klapky umožňuje snadnou údržbu bez nutnosti vypouštět systém.

Vlastnosti filtru Ultima 128

Velikost připojení 3/4″
Materiál filtru mosaz
Materiál filtračního uzávěru GD-AI SI 12 Cu 2 Fe
Materiál filtrační vložky nerez AISI 302, 200 mikronů
Hydraulická těsnění EPDM
Síla magnetu 11.000 Gauss
Materiál magnetu neodym
Maximální doporučený průtok 2.500 l/h
Max. pracovní teplota 90 °C
Max. pracovní tlak 10 bar
Provozní kapalina voda, voda s glykolem

Splňuje ČSN 14868

Rozměry filtru Ultima 128

Ultima 128: Magnetický mechanický filtr - rozměry

Instalace filtru Ultima 128

Závity musí být potaženy vhodným těsnícím materiálem (zvlákňovací materiál, teflonová páska, těsnicí pasta). Těsnicí materiál by neměl být přebytečný, protože by mohl poškodit závit. Na potrubí je nainstalován magnetický filtr pod kotel. Trubky potrubí musí být správně vyrovnány, aby kohout nebyl zatížen ohybovým momentem.

Při použití měděných nebo plastových trubek berte v úvahu tlakové a teplotní limity použitého materiálu. Při montáži použijte vhodný montážní nástroj, který se přizpůsobí koncovým spojům. Magnetický filtr by měl být namontován ve správné poloze, jak je znázorněno na obrázku níže.

Po montáži musí instalační technik zkontrolovat vodotěsnost připojení kulového kohoutu. Je třeba respektovat všechny technické normy a předpisy.

Instalace filtru Ultima 128 je možná výhradně v horizontální poloze.

Ultima 128: Magnetický mechanický filtr - instalace

Tlakové parametry filtru Ultima 128

Velikost připojení: 3/4”
Průtok stand. [m/h]: 4.65

Vyčištění filtru a údržba

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru Ultima 128 zkontrolujte, že je čištění bezpečné. Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní kapalinu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.

Ultima 128: Magnetický mechanický filtr - popis čištěníPostup údržby:

  • Zavřete kulový kohout – 1
  • Odšroubujte uzávěr těla filtr a vyjměte filtrační vložku – 2
  • Pod vodou vyčistěte filtrační vložku – 3
  • Odšroubujte kryt magnetu – 4
  • Odšroubujte magnet – 5
  • Vyčistěte kryt magnetu (omyjte kovové nečistoty) – 6
  • Znovu sestavte filtr v opačném pořadí.

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme jeho pravidelnou kontrolu a čištění filtru.

V případě instalace do nového systému doporučujeme kontrolu filtru nejpozději po měsíci provozu.

V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanesení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru.

Ultima 128: Magnetický mechanický filtr