Ultima MG1: Magnetický mechanický filtr

Představujeme Ultima MG1: kompaktní magnetický mechanický filtr na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.