Ultima MG1 Vario: Kompaktní mechanický magnetický filtr

Představuje kompaktní mechanický magnetický filtr řady Ultima MG1 Vario. Slouží na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.