Vodivost

Hodnota vodivosti (konduktivity) informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku. Zprostředkovaně je to informace o celkovém obsahu solí, disociovaných kyselin a zásad.

Základní jednotkou pro měření konduktivity je S/m. V praxi jsou nejpoužívanějšími jednotkami µS/cm a mS/cm. Pro vodné roztoky začíná konduktivita na úrovni 0,05 µS/cm pro ultračisté vody a končí na hodnotách přes 1 S/cm pro některé zásady.

Proto je nutné při určování, zda-li a jak upravovat vodu, měřit nejen tvrdost vody, ale také její vodivost. Také je důležité měření i po úpravě vody, neboť zlepšení jednoho ukazatele (tvrdost), může mít nepříznivý vliv na parametr jiný (vodivost).

Nabízíme vám přehledný návod, jak změřit hodnoty elektrické vodivosti vody a jiných nežíravých a nehořlavých kapalin s využitím elektronického konduktometru AVK 2000.