X200 – Přípravek pro snížení hlučnosti kotlů/ohřívačů u systému ústředního topení

 • Výrobek značky Sentinel je vyroben dle norem a požadavků platných pro území Velké Británie. Pro ochranu topných systémů na území ČR/SR doporučujeme použití výrobků řady ULTIMA, které odpovídají místním technologickým omezením a splňují parametry definované legislativními požadavky ČSN EN 14 868 a STN EN 14 868. Např. Q200 – Speciální směs pro snížení tvrdosti vody

Toto zboží nedržíme trvale skladem, je pouze na objednávku.

Vlastnosti a výhody

 • snižuje hlučnost kotlů/ohřívačů
 • pomáhá obnovit účinnost kotle/ohřívače
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • nekyselý, nekorozivní
 • snadná manipulace
 • snadné dávkování
 • ponechává se v oběhu systému
 • vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001


Aplikace

Přípravek Sentinel X200 je nekyselinový produkt pro snížení hlučnosti, které v kotlích/ohřívačích ústředního vytápění způsobuje usazený vodní kámen. Oproti alternativním ošetřením se přípravek Sentinel X200 do systému přidá a může se v něm ponechat bez jakýchkoliv problémů. Přípravek Sentinel X200 velmi úspěšně snižuje hlučnost způsobovanou přítomností vodního kamene na povrchu tepelného výměníku a obnovuje účinnost kotle/ohřívače. Mnoho problémů s hlučností je způsobeno konstrukcí systému nebo mechanickými závadami. Před použitím chemikálií je důležité tyto možnosti prověřit.

Hlučnost kotle/ohřívače může být také způsobována kaly (např. nečistoty vzniklé při oxidaci železa), kdy je pak systém vhodné vyčistit pomocí přípravku Sentinel X400.


Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X200 by měl být aplikován v poměru 1% k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Doba, za kterou se hlučnost kotle/ohřívače sníží či odstraní, záleží na tvrdosti vody a velikosti nánosu vodního kamene. U silně zanesených případů může být zapotřebí další dávka přípravku X200. Přípravek Sentinel X200 by měl být ponechán v oběhu systému. Voda v systému by měla být také ošetřena pomocí inhibitoru Sentinel X100 nebo pomocí inhibovaného prostředku proti zamrzání Sentinel X500.

Otevřené systémy: Dávkujte přes napájecí a expanzní nádobu pomocí obtokového dávkovače nebo pomocí dávkovací nádoby značky Sentinel.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoli vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupný bod.


Fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá, bezbarvá tekutina
Zápach
mírný
pH
7,5
Hustota při 20 °C
1,01 g/cm3
Bod mrazu
-1,5 °C

 

Balení

 • 1 l láhev
 • 20 l hranatá nádoba


Bezpečnostní opatření

Informace uvedené v produktovém listu splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH.
Na vyžádání je k dispozici kompletní bezpečnostní list produktu.