Kaufland Modletice

Čištění a stabilizace topného systému

Na základě požadavku firmy Cigdus, která je správcem části technologie v objektu centrálního skladu Kauflad v Modleticích byla provedena analýza provozní kapaliny v topném systému. Vzhledem k tomu, že provozní kapalina neodpovídala požadavkům dle ČSN 14868 a navíc obsahovala vysoké množství železitých nečistot, byla pro první fázi navržena sestava magnetických mechanických filtrů Ultima pro vyfiltrování těchto nečistot. Zároveň byla instalována permanentní demineralizační jednotka AVDK Permanent 1000 v provedení AVDK-C-P 1000/23, která obsahuje krom samotně demineralizační jednotky s kompletním příslušenstvím navíc i automatické doplňovaní vody do systému při poklesu tlaku v systému a automatické dávkování inhibitoru.

Po instalaci filtrů Ultima došlo k výraznému snížení obsahu magnetických mechanických nečistot v systému a tím byla zajištěna ochrana technologie v systému.

Použité filtry a technologie:

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Modletice