Papírny Brno

Čištění a stabilizace chladícího okruhu pro výrobní linku včetně instalace filtrů

Na základě požadavku zákazníka byla provedena analýza provozní kapaliny v chladícím okruhu výrobní linky. Vzhledem k tomu, že provozní kapalina způsobovala ucpávaní chladících válců, jejich důsledkem byl postupně se zvyšující stupeň zmetkovitosti výroby a neodpovídala požadavkům dle ČSN 14868 byla provedena instalace filtrů Ultima R-MAG s následným čištěním prostředkem Ultima Q803R, proplachem a napuštěním demineralizovanou vodou spolu s nadávkováním inhibitorem Ultima Q100.

Hlavní součásti dodávky:

Rok realizace: 2021

Místo realizace: Brno