Rodinný dům, Slavkov u Brna

Čištění a stabilizace topného systému

Na základě požadavku zákazníka byla provedena analýza provozní kapaliny v topném systému rodinného domu, s převládajícím objemem podlahového topení. Vzhledem k tomu, že provozní kapalina neodpovídala požadavkům dle ČSN 14868 a požadavkům výrobce kotle IMMERGAS, bylo provedeno strojní čištění celého systému ve spolupráci s firmou TOD servis. Systém byl vyčištěn kapalinou Ultima Q400 a Ultima Q700 a poté byla do systému napuštěna stabilizovaná voda s katodicko-anodickým měřitelným inhibitorem koroze pro topné a chladicí systémy Ultima Q100.

Hlavní součásti dodávky:

  • aplikace ochranného biocidního přípravku Ultima Q700
  • aplikace čisticí směsi na kaly a usazeniny Ultima Q400
  • aplikace měřitelného inhibitoru koroze Ultima Q100

Rok realizace: 2022

Místo realizace: Slavkov u Brna